Světlíky

10

Jsou to sloupko-příčkové rastry, vyplněné sklem. Nejčastější pohledová šířka je 50mm. Můžou být do nich vsazeny okna pro regulaci teploty v interiéru, nebo v případě protipožárních uzávěrů, otvírky pro přívod vzduchu nebo odvod kouře. Otvírání je řešeno motoricky.
Jejich hlavní funkcí je prosvětlení prostoru – využití je v průmyslových halách, hotelech, úřadech a to v místech, která nelze osadit standardními okny a přívod denního světla se řeší střechou.