Protipožární AL prvky

10

Dveře, okna, prosklené fasády

Třídy protipožární odolnosti:

  • EW 15-30 – omezují šíření požáru
  • EI 15-30-45-60 – brání šíření požáru

Typ požární konstrukce:

  • DP1 – nezvyšuje intenzitu požáru v požadované době požární odolnosti, obsahuje v celé konstrukci nehořlavé materiály
  • DP2 - nezvyšuje intenzitu požáru v požadované době požární odolnosti, obsahuje i hořlavé materiály ale v požadované době požární odolnosti nedochází k jejich hoření
  • DP3 - zvyšuje v požadované době intenzitu požáru
  • S – kouřotěsné uzávěry otvorů
  • C – opatření požárního uzávěru samozavíracím zařízením (v případě dvoukřídlých dveří navíc koordinátorem postupného zavírání)