Montáže a servis

10

Montáž probíhá pomocí kotevních plechů nebo skrz připravené kotevní otvory v rámu okna. Utěsnění prostoru mezi rámem a ostěním je zajištěno montážní pěnou nebo komprimační páskou, dále pak paropropustnou a parotěsnou folií. Realizujeme i předsazenou montáž na ocelové kotvy.
Po montáži provádíme celkové seřízení oken v rámci dvouletého záručního servisu.